Staff Details

                 
S No. Name Designation Address Contact Email Id Salary
1 Mrs. Teena Patidar Teacher Ramtekri, Mandsaur 6265116219 tinapatidar5@gmail.com /-
2 Mrs. Shayna Mansuri Teacher Abhinandan colony, Mandsaur 6265116219 Shaynamansuri99@gmail.com /-
3 Mrs. Kamla devi Teacher Abhinandan colony, Mandsaur 6265116219 kratika.mds@gmail.com /-
4 Miss. Hina tabassum Teacher Nahar sayyed, Mandsaur 6265116219 Taby.mirza1@gmail.com /-
5 Miss. Neha saraswat Teacher Abhinandan colony 6265116219 neha.saraswat321@gmail.com /-
6 Mrs. Mamta Jain Teacher Janta colony, Mandsaur 6265116219 Mamtajain21289@gmail.com /-
7 Mrs. Mamta mehar Teacher Sanjeet naka, Mandsaur 6265116219 mamtamehar1990@gmail.com /-
8 Mrs. Sarita Tanwar Teacher Fatehgarh 6265116219 saritaTanwar56@gmail.com /-
9 Mrs. Vinita Saini Teacher Gudri Chippa Bakhal,Maliyoka Todha, Mandsaur 6265116219 kapilvinu464@gmail.com /-
10 Hema Bisht Rawat Teacher Janta Colony 6265116219 hemab8@gmail.com /-